Machynlleth & District Care Centre
Canolfan Ofal Machynlleth a’r Cylch
Adeiladu ar sylfaen y gorffennol i sicrhau anghennion y dyfodol

Mae Canolfan Ofal Machynlleth a’r Cylch yn fudiad elusennol sydd yn darparu cyflesterau iechyd cymdeithasol, cyflesterau grwpiau cymunedol, canolfan cyngor a chefnogaeth.

Mae’r ganolfan yn cynnig ambell i ystafell neu swyddfa am rent rhesymol.

Prif bwrpas y ganolfan yw cynorthwyo’r henoed, y llaiffodus a’r gymuned anfantais yn Nyffryn Dyfi i fedru ymdopi gyda bywyd nawr ac yn y dyfodol yn esmwyth yn eu cartrefi. Bydden yn hybu urddas a annibyniaeth gyda chymorth cyflesterau y ganolfan a chynnig cyngor ymarferol mewn awyrgyll ddymunol.

dyfi bridge machynlleth