Machynlleth & District Care Centre
Canolfan Ofal Machynlleth a’r Cylch
Adeiladu ar sylfaen y gorffennol i sicrhau anghennion y dyfodol

Gwasanaeth Dydd Cyfle Newydd

Mae’r Gwasanaeth Dydd hyn drwy Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Powys yn darparu cymorth i oedolion gyda annebleddau dysgu. Tim o weithwyr proffesiynol sydd yn darparu'r gwasanaeth i gynnig profiad gwaith gyda cymorth, gwaithgareddau addysgol ac amrywiaeth i gyflawni diddordebau y defnyddwyr.

Mae Cyfle Newytdd ar agor Dydd Llun – Dydd Gwener 9 – 4 pnawn

Am fanylion pellach cysylltwch trwy ffonio 01654 703463

MIND

Mae swyddfa ac ystafell MIND- Syddfa Bro Ddyfi (Iechyd Meddyliol & Lles) i fyny’r grisiau. Mae’r grwp yn cwrdd bob prynhawn Dydd Mercher 1.30/ 3.30. Croeso i pawb ymuno sydd angen cefnogaeth i ehangu’r grwp yn y dyfodol I sicrhau y gwasanaeth.
Am fwy o fanylion fedrwch ffonio’r swyddfa MIND yn Aberystwyth ar 01970 626225

Mind Logo

Ystafell Sawl Pwrpas

Mae ystafell sawl pwrpas/neu cyfarfod ar y llawr isa. Cafodd eu henwi’n ‘Ystafell Warren’ diwedd Mis Rhagfyr 2013 I ddangos gwerthfawrogiad i Mr Ivan Warren a’r ddiweddar Mrs E Warren am eu gwaith yn y ganolfan dros y blynyddoedd. Mudiadau cymdeithasol fydd yn defnyddio’r ystafell yn rhad ac am fanylion pellach cysylltwch y Rheolwr am prisiau rhesymol.

meeting room photo

Margery Taylor

Hefyd i fyny'r grisiau ar y llawr cyntaf mae Practis Osteopathig Bro Ddyfi sydd yn darparu triniaeth niweidion cefn, gwar, sciatica ac yn y blaen.

Cysylltwch Margery Taylor neu Peter C Gray drwy ffonio 01654 700007 Ffon symusdol 07880600096 neu 0773260650 e-bost Bonfirenite@vendee.plus.com

Grwp Gofal Crossroads

Crossroads sydd yn darparu gofal a chymorth i henoed yr adral. Maent yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth a gweithgareddau addas fel cinio poeth, bath os angen neu siawns i cymdeithasu. Mae’r staff yno yn sicrhau fod unigolion yn derbyn pecyn cymorth sydd yn addas iddynt..

Fedrwch gysylltu trwy ffonio Crossroads: 01654 700106 neu e-bost Mary.blackman@crossroadsmww.org.uk

Dyfi Diad a Ride

O fewn adran 'Crossroads' meant yn medru cynnig trafnidiaeth rhesymol drwy 'Dyfi Diad a Ride' sydd yn galluogi for henoed yr ardal yn medru defnyddio trafnidiaeth rhad a dibynadwy.

Am fanylion pellach cysylltwch a Dyfi Dial a Ride ar 01654 700136 neu e-bost dyfivalleydialaride@yahoo.com

CAMAD (Community Action Machynlleth & District)

Darparu gwasanaeth gwirfoddoli yw gwaith CAMAD ac meant wedi’i lleoli mewn adeilad pren yr olwg ar dir y ganolfan. Mae angen fwy o wirfoddolwyr arnynt I ddatblygu’r gwasanaeth.

Bydd CAMAD yn cynnig cynllun trafnidiaeth hefyd, mae’n rhad i drigolion Machynlleth ar ardal, i unigolion sydd a anhawsterau symud neu ddim trafnidiaeth ar gael. Am fanylion pellach cysylltwch trwy ffonio 01654 700071 neu e-bost office@camad.org.uk

Camad Logo

Canolfan Cyngor Bro Ddyfi

Weithiau yn cael eu alw’n 'Cyngor Canolbarth Cymru' Bydd yr adran hon yn cynnig cymorth a gwybodaeth diduedd sydd yn hollol gyfrinachol. Maent yn delio gyda problemau fel dyled, budd daliadau, cartrafu, gwaith, perthnasau, pensiwn ac yn y blaen.

Cysylltwch gyda’r Ganolfan Cynor trwy ffonio 01654 700192- mae peiriant ateb i adael neges. E-bost enquiries@advicemidwales.org.uk
Amseroedd agor:
Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener 10.30/2.30 - heb apwyntiad.
Nos Fawrth 6.30/7.30
Corris Dydd Mawrth 10.30/12.30

Advice Centre Logo