Machynlleth & District Care Centre
Canolfan Ofal Machynlleth a’r Cylch
Adeiladu ar sylfaen y gorffennol i sicrhau anghennion y dyfodol

Cysyllty a ni

Mrs H Hughes
Rheolwraig
Care Centre
Forge Road
Machynlleth
Powys
SY20 8EQ

Fedrwch gysylltu’r ganolfan trwy Ffonio : 01654 702252


Neu fedrwch ymweld a ni

Lleoliad y Ganolfan:

Mae’r Ganolfan wedi leoli ar Heol Bontfaen
Os teithio or dre tuag at Llanidloes, cymmerwch y troiad cyntaf ir dde ar ol troi ar y gyffrordd, fydd y ganolfan yn syth o’ch blaen.
Os teithio ar Heol Drenewydd cymmerwch yr ail troiad ir chwith ac yma y cyntaf ir dde.

Mae’r ganolfan ar agor Dydd Llun I Ddydd Gwener 9-5

photo of exterior of the care centre