Machynlleth & District Care Centre
Canolfan Ofal Machynlleth a’r Cylch
Adeiladu ar sylfaen y gorffennol i sicrhau anghennion y dyfodol
image of outside of machynlleth care center

Roedd yr adeilad yn ysbyty leol i drigolion Machynlleth, Corris ar ardal ond perderfynnodd yr Awdurdod Iechyd gau yr ysbyty yn 1993. Roedd y gymuned am achub ‘Ysbyty fach Mach’ ac yna bu ymgyrch i sicrhau hyn. Teimlau drigolion yr ardal fod yr adeilad yn perthyn iddynt a dylai gael eu ddychwelyd ir cymdeithas fel parch ir rhai a gyfranodd tuag at ac adeiladodd yr ysbyty flynyddoedd yn ol.

Bwriad y gymuned oedd troi yr adeilad i fod yn Ganolfan Ofal Cymeithas yn darparu cyflesterau iechyd cymdeithasol i oll drigolion Dyffryn Dyfi.

Ffurfwyd Ymddiriedolaeth Canolfan Ofal Machynlleth a’r Cylch a dechreuwyd y gwaith o achub ac yna drawsnewid yr adeilad i ddarparu cyflesterau iechyd cymdeithasol lleol.

Mae’r ganolfan ar agor:
Dydd llun i Ddydd Gwener 9-5 ac yn cynnig ccyflesterau godidog i bawb yn yr ardal.

Hefyd mae’r ganolfan yn medru cynnig ambell i ystafell neu swyddfa am rent rhesymol. Cysylltwch ar Rheolwr am fwy o fanylion.

image of outside of machynlleth care center image of outside of machynlleth care center image of outside of machynlleth care center
floor plan of the center